Kulturelle udtryksformer og værdier

Læringsmål:
Vi arbejder for at
 • At børnene får mulighed for at møde og afprøve sig selv i forhold til et bredt spekter af kulturelle udtryksformer.
 • At børnene har adgang til materialer, redskaber og moderne medier, som kan give oplevelser og bidrage til børns skabende kulturelle aktiviteter.
 • At børn får lejlighed til at deltage i og få viden om kultur, kulturhistorie, traditioner og kunstneriske/kreative tilbud.

 

Tegn på læring:
Vi kan se vi arbejder med vores læringsmål når børnene

 • Eksperimenterer i dagligdagen med de materialer og redskaber der er tilgængelige.
 • Genfortæller, leger, synger eller fortæller historier der knytter sig til forskellige kulturelle oplevelser og traditioner.
 • Deltager i og genkender aktiviteter i forhold til mad, sange, højtider, årstider m.m.

 

Metoder:
Vi er opmærksomme på
 • At børnene møder voksne, der aktivt formidler kultur og inspirerer til udvikling af forskellige udtryksformer.
 • At børnene får mulighed for at stifte bekendtskab med både eksisterende som nye kulturelle og kunstneriske tiltag i lokalområdet.
 • At der er rum, hvor den kulturelle inspiration kan udfoldes, både når det handler om pladskrævende eller støjende lege og mere rolige sysler.
 • At litteratur i forskellige genrer, musik, billeder, fotos, plakater m.m., inspirerer og er til rådighed i dagligdagen.
 • At der er tid som børnene selv kan disponere over.
 • At materialer og redskaber til kreativ udfoldelse står i børnehøjde.

Aktiviteter:

 • Vi læser eventyr, historier, rim og remser.
 • Vi synger og leger sanglege.
 • Vi laver værkstedsaktiviteter, tegner, klipper, klistrer, maler på staffeli m.m.
 • Vi har hyggestund hvor vi synger, læser og leger.
 • Børnene har adgang til computer.
 • Vi følger årets gang med udgangspunkt i højtiderne og de traditioner der følger med.
 • Vi har en madkultur. Vi har vores eget køkken hvor der dagligt tilberedes et frokostmåltid af årstidens bedste råvarer. Børnene har mulighed for at følge madlavningen og hjælper med borddækningen på stuerne inden maden serveres. Frokosten danner ramme for hyggelig samvær omkring en fælles oplevelse.
 • Børnene deltager i filmklub i den lokale biograf.
 • Vi laver teaterforestilling med de største børn, hvor der øves replikker, sange, laves kulisser m.m.
 • Vi benytter os af teatertilbud i nærområdet.
 • Vi tager til jule og høstgudstjeneste.
 • Vi benytter biblioteket.
 • Førskolegruppen tager på ture ud af huset som bliver efterbearbejdet hjemme i børnegaven. Det kan f.eks. være besøg på virksomheder, museum, lokale attraktioner såsom Bovbjerg Fyr.
 • Vi fejrer børnenes fødselsdage.

Evaluering:
Kan vi se at børnene

 • Deltager i og genkender traditioner i forhold til mad, sange m.m.?
 • Genfortæller, leger, synger eller fortæller historier der knytter sig til forskellige traditioner og kulturer?
 • Viser nysgerrighed overfor forskellige måder at gøre ting på?
 • Selv tager initiativ til at bruge redskaber og materialer der står til rådighed.
 • Lader sig inspirere af oplevelser og andres måder at gøre ting på.

 

Dokumentation:

 • Barnets mappe.
 • Fotoplancher, digital fotoramme.
 • Udstilling af børnenes kunstværker.
 • Plakater.

 

 

Copyright © IKKE AKTIVERET LICENS - All Rights Reserved.

CMS - Content Management System by Media2.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!