Personlige kompetencer


Læringsmål:
Vi arbejder for at
 • Skabe rammer der fremmer barnets udvikling, trivsel og selvstændighed.
 • Skabe et miljø, hvor der er plads til alle, og hvor det enkelte barn bliver mødt med individuelle hensyn.
 • Møde barnet med en anerkendende tilgang.
 • Det enkelte barn får mulighed for at udfolde sig og afprøve dets potentiale.
 • Skabe mulighed for at barnet oplever sig som værdifuld deltager i og er medskaber af et socialt og kulturelt fællesskab.
Tegn på læring:
 • At vi ser barnet i trivsel, udvikler sig i positiv retning og efterhånden opnår større selvstændighed.
 • At der er en positiv atmosfære med plads til børnenes forskelligheder.
 • At det enkelte barn oplever sig som et afholdt og værdsat individ, der er beskyttet af et fællesskab.
 • At barnet bliver set som det er, bliver taget alvorligt som menneske, bliver mødt som værende ligeværdig, og oplever at man er okay blot som man er.
 • At vi ser at barnet udfolder og afprøver sig selv i forhold til de muligheder der er.
 • At barnet er med i det sociale fællesskab med andre børn og voksne.

Metoder:

 • Vi er opmærksomme på at det enkelte barn føler sig set og hørt, og anerkendes som den det er.
 • Vi er opmærksomme på at modtagelsen og dermed en god start på dagen er vigtig. Både for barnet og forældrene.
 • At give barnet mulighed for at dele erfaringer både med voksne og andre børn.
 • At give barnet mulighed for at forfølge små ideer, skabe egne projekter.
 • At tage udgangspunkt i barnet der hvor det er.
 • Barnet skal møde synlige voksne der tør sætte grænser.
 • Barnet skal møde nærværende og engagerede voksne.
 • Barnet møder voksne rollemodeller.
 • Barnet skal have mulighed for at bruge legen som redskab til at forstå og bearbejde oplevelser i hverdagen.
 • Barnet skal have mulighed for fordybelse.
 • At barnet oplever tryghed, får lyst til at udfordre sig selv og opleve omverden.

Aktiviteter:

 • Vi er opmærksomme på det enkelte barn når det møder ind om morgenen, så det føler sig set, hørt og ventet.
 • Vi veksler mellem at lave aktiviteter i aldersopdelte  grupper, som tager udgangspunkt i barnets alder ogudvikling. Samt i aldersblandede grupper hvor barnet kan spejle sig i andre, små lærer af store, store hælper små m.m.
 • Måltider. Vi spiser i faste aldersblandede spisegrupper. Barnet lærer at tage hensyn til andre, vente på tur, ogblive hørt. Den faste spisegruppe gør at man kender det enkelte barn og kan være opmærksom på dets behov og samtidig give udfordringer.
 • Hyggestund: Et forpligtende fællesskab med hygge, læsning, sang, rim og remser og hvor der bliver lyttet til hinanden.
 • Der laves aktiviteter for førskolegruppen hvor der lægges vægt på at lære omsorg for hinanden, eks. hjælpe, trøste, hente hjælp, give plaster på.
 • Teaterprojekt for førskolegruppen: Der prioriteres personlig udvikling, accept, respekt, og ansvarlighed for projektet.

Hvem gør hvad:

 • Pædagogerne er ansvarlige for barnets personlige udvikling. Hele personalegruppen arbejder udfra en anerkendende tilgang.

Evaluering:

 • Barnets personlige udvikling bliver drøftet jævnligt på stue- og p-møde. Vi tilbyder forældresamtaler ca. 3 måneder efter barnets start hvor vi kommer omkring barnets trivsel og udvikling. Der bliver ligeledes holdt forældresamtaler møntet på barnets skolestart.

Dokumentation:

 • Foto på hjemmesiden, barnets mappe og udstillinger af barnets kunstværker i børnehaven.
 • Forældresamtaler.
 • Børn i trivsel.
 • Daglig kontakt.

 

 

 

 

 

Copyright © IKKE AKTIVERET LICENS - All Rights Reserved.

CMS - Content Management System by Media2.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!