Krop og bevægelse

 
Værdier:
Det er værdifuldt
 • At barnet oplever glæde ved og bliver styrket motorisk gennem fysisk udfoldelse.
 • At barnet opnår kendskab til fysisk sundhed gennem ernæring, hygiejne og bevægelse.
 • At barnet udvikler forståelse for deres egen krop og støttes i at få forståelse og respekt for egen såvel som andres kropslighed.

Intentioner:
Derfor vil vi

 • Skabe fysisk udfordrende rammer ude og inde.
 • Give tid til og prioritere den fysiske udfoldelse i dagligdagen.
 • Stimulere barnets motoriske udvikling gennem planlagte og spontane aktiviteter.
 • Inspirere og motivere barnet til glæden ved bevægelse.
 • Give barnet kendskab til sund mads betydning for kroppen.
 • Give barnet gode hygiejniske vaner i forbindelse med dagligdagens funktioner.
 • Give barnet erfaringer med forskellige former for kropslig nærhed og med at sætte grænser.
Handling:
Hvad gør vi
 • Legepladsens rammer indbyder til fysisk udfoldelse med bla.; kuperet terræn, balancebom, gynger, cykler, klatretræer, trampolin, hængebro, boldområde med mål, kælkebakke, rutschebane, sjippetov, hammerbræt, graveplads m.m.
 • Rammerne indenfor henvender sig især til finmotorisk udfoldelse med bla.; sytøj, sakse, farver, maling, perler, modellervoks, madlavning/bagning, puslespil, computer, dukker/dukketøj, legoklodser, biler osv.
 • Laver aktiviteter som tilgodeser grov og finmotorikken.
 • Prioriterer at komme ud på legepladsen hver dag.
 • Går ture i nærområdet.
 • Spiller fodbold.
 • Laver bål.
 • Plukker bær og blomster.
 • Laver sanglege og bevægelseslege.
 • Motiverer barnet til at blive selvhjulpen i forhold til: af og påklædning, toiletbesøg, spise med kniv og gaffel og lignende.
 • Inddrager barnet i madlavning, taler om hvad vi spiser og hvor det kommer fra.
 • Forholder os i dagligdagen til børnehavens kostpolitik.
 • Barnet vasker hænder efter toiletbesøg, inden spisning og efter det har været ude.
 • Støtter det enkelte barn i at lære at kunne sige fra hvis barnets grænser overskrides.
 • Lærer barnet at respektere og forstå andres grænser, samt afkode andres kropssprog.
 • Har førstehjælp hvor vi lærer om kroppen, følelser og at hjælpe hinanden.
 • Er som voksne bevidste om at være gode rollemodeller i forhold til ovenstående.

 

Copyright © IKKE AKTIVERET LICENS - All Rights Reserved.

CMS - Content Management System by Media2.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!