Sociale kompetencerLæringsmål:
Vi arbejder for
 • At støtte børnene i at knytte og udvikle venskaber.
 • At sikre at børnene anerkendes og respekteres som de personer de er, og at de oplever at høre til.
 • At børnene oplever tryghed og tillid i deres relationer til både voksne og andre børn i børnehaven.
 • At børnene inddrages og opmuntres til at være aktive deltagere i fællesskabet.
 • At børnene lærer at samarbejde med andre og deltage i de demokratiske beslutningsprocesser.
Tegn på læring:
 • Tager kontakt og viser interesse for andre børn og voksne i fællesskabet på en positiv måde.
 • Kommer over konflikter og uvenskab på en konstruktiv måde, evt. med hjælp fra de voksne.
 • At børnene er aktive deltagere i fællesskabet, og ingen føler sig udenfor.
 • At børnene bliver inddraget i samarbejde og beslutningsprocesser.
 • At børnene giver udtryk for at de har nogle venner.
Metoder:
 • Vi er opmærksomme på at det enkelte barn føler sig set og anerkendt allerede ved modtagelsen. En god start på dagen er vigtig.
 • Støtter børnene i at omgås hinanden på en positiv måde. Vi er bevidste om at omgangstonen er positiv børn og voksne imellem, gerne præget af varme og humor.
 • Styrke børnene følelsesmæssigt, respektere og rose dem, give nærvær og samvær.
 • Vi hjælper børnene med at sætte ord på og komme konstruktivt videre når der opstår konflikter.
 • Vi støtter børnene i legen, og hjælper dem med at få afsluttet legen på en god måde.
 • Vi støtter børnene i at knytte og etablere venskaber.
Aktiviteter:
 • Hyggestund med læsning rim og remser og sang for stuen. Der gives fælles informationer, børnene fortæller om oplevelser mm.
 • Måltider. Vi spiser i faste aldersblandede spisegrupper. Børnene lærer at tage hensyn til hinanden, vente på tur, alle bliver hørt.
 • Aldersblandede grupper: De store hjælper de små, de små lærer af de store.
 • Aldersopdelte grupper: Der laves aktiviteter målrettet alderen.
 • Førstehjælp for førskolegruppen: der lægges vægt på omsorg for hinanden. At være førstehjælper indebærer at hjælpe, trøste, hente hjælp, give plaster på; drage omsorg.
 • Teater: Et fællesprojekt hvor man skal acceptere og respektere hinandens rolle. Man skal føle og have ansvar for projektet.
Hvem gør hvad:
 • Som udgangspunkt er det en pædagog og en medhjælper der er sammen i grupperne.
 • Førstehjælp, teater og førskolearbejde varetages af to pædagoger.
Evaluering:
Kan vi se på børnene
 • Tager kontakt og viser interesse for andre børn og voksne i fællesskabet på en positiv måde?
 • Kommer over konflikter og uvenskab på en konstruktiv måde, evt. med hjælp fra de voksne?
 • At børnene er aktive deltagere i fællesskabet, og ingen føler sig udenfor?
 • At børnene bliver inddraget i samarbejde og beslutningsprocesser?
 • At børnene giver udtryk for at de har nogle venner?
Dokumentation:
 • Gennem foto på hjemmesiden, i barnets mappe og ophæng i børnehaven.
 • Teaterpremiere for børnehavens øvrige børn, personale, søskende og forældre.
 • Iagttagelse af barnets sociale kompetencer i fællesskabet. Videregives i forbindelse med forældresamtaler og den daglige kontakt, hvor det både drøftes i personalegruppen og til samtalen.

 

Copyright © IKKE AKTIVERET LICENS - All Rights Reserved.

CMS - Content Management System by Media2.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!